Steun ons museum en wordt vriend


Vrienden van het Frysk Lânboumuseum, verenigd in een stichting, beseffen de waardevolle rol voor het behoud van het Fries agrarisch cultureel erfgoed. De doelstelling is om de stichting Fries Landbouwmuseum financieel en anderszins te steunen. De hoofdlijnen van het beleid zijn dat Vrienden de ambassadeurs van het museum zijn en daarmee een belangrijk draagvlak vormen voor het museum, zowel moreel als financieel.

De stichting ondersteunt het museum d.m.v. bijdragen voor aankopen, tentoonstellingen en publiciteitsactiviteiten.
U bent al vriend vanaf € 20,00 per jaar. (volledig jaar)
U kunt zich aanmelden via de onderstaande formulier, U ontvangt:

- Jaarkaart voor het museum (gratis entree);
- 2 x per jaar ons blad 'Mededelingen en Berichten';
- Uitnodigingen voor activiteiten, exposities en publicaties;
- Digitale nieuwsbrief

De Stichting Fries Landbouwmuseum en de Stichting Vrienden hebben de ANBI status

(FLM: 8916913) Vrienden (805588498)


Ja, ik wil vriend worden

Naam  
Adres  
Plaats en postcode  
Uw mail adres