Onderstaande exposities zijn afgelopen

Expositie verlengd

Vanwege de grote belangstelling is besloten de expositie te verlengen t/m 27 november. Let wel! De tentoonstelling is vanaf 1 november alleen nog in de weekenden te bezoeken (en voor groepen (vanaf 20 pers.) op afspraak).

WOL WORDT WEER GEWOON

Fries Landbouwmuseum heeft in samenwerking met de wolwerkers van Pleed een prachtige tentoonstelling ingericht over een bijzondere grondstof: 100% wol.

Op dijken en in weilanden zien we ze lopen: de schapen. Maar hun wol wordt niet meer gebruikt en dat terwijl wol een prachtig natuurlijk materiaal is met unieke eigenschappen waar prachtige dingen van gemaakt kunnen worden. Bovendien houdt het ons al eeuwen warm. Toch wordt de meeste wol van 800.000 Nederlandse schapen als afval verscheept of eindigt in de verbrandingsoven. Tegelijkertijd kopen we massaal goedkope kleding van vervuilende kunstvezels uit lage-lonenlanden. De wolwerkers van Pleed onderzochten hoe wol opnieuw van waarde gemaakt kon worden en verwerkten de wol van de Leeuwarder schaapskudde tot dekens en vloerkleden. Dit jaar maakten ze in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden een tentoonstelling over deze prachtige grondstof: 100% wol.

De tentoonstelling die laat zien hoe mooi wol is en – bovenal - hoe het weer gewoon kan worden. Nooit eerder waren ze samen te zien: het Friese melkschaap, prachtige antieke wollen stoffen, spintolsteentjes uit de Friese terpen, het blauw van Eise Eisinga, de gestopte sokken van een Elfstedenwinnaar, werk van moderne ontwerpers als Christien Meindertsma en natuurlijk de wolredders-community van Pleed zelf.. Tijdens de opening van de expositie op 27 mei werden bij het Fries Landbouwmuseum de witte en zwarte schapen van onze vrijwilliger Lucas Reinds, geschoren. Van hun wol is binnen één dag garen gesponnen én een trui en zijn er mutsen gebreid. Kunsternaar en ontwerper Christien Meindertsma en schaapherder Sam Westra verrichten de officiële opening.


100% Wol

trui en mutsen van onze schapen

Tijdens de opening van de expositie op 27 mei werden bij het Fries Landbouwmuseum de witte en zwarte schapen van onze vrijwilliger Lucas Reinds, geschoren. Van hun wol is binnen één dag garen gesponnen én een trui en zijn er mutsen gebreid.


Pleed

Community-initiatief Pleed onderzoekt hoe wol opnieuw van waarde gemaakt kan worden. Wolwerkers van de Pleed mienskip verwerkten wol van de Leeuwarder kudde tot dekens en vloerkleden. De expositie 100% WOL laat de geschiedenis én de toekomst van wol zien als waardevol materiaal voor industrie, in de bouw, voor nieuwe ontwerpers en iedereen die bij wil dragen aan een duurzame wereld. Inmiddels heeft de stichting met het Fries Landbouwmuseum tal van workshops, lezingen en andere publieksactiviteiten georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over Pleed en hun activiteiten.

1 mei - 1 november 2022

Gelok!

Geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Fryslân

Al eeuwenlang accepteren Friese veehandelaren met een ferme 'handjeklap' en een krachtig uitgesproken GELOK (geluk) het bod van een verkoper. De koop is gesloten.

De veehandel en veemarkten waren belangrijk in het Friese maatschappelijk leven, maar is onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving. Weinig mensen kennen nog de typische sfeer en hectiek van de veemarkten. De verhalen van de veehandel in Friesland en de activiteiten van de veehandelaren door de eeuwen heen vormen het onderwerp van deze expositie.

Boek ter ere van de veehandelaren
Over het onderwerp veehandel is een nieuw boek uitgekomen: De geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Fryslân. Dit rijk geïllustreerde boek toont het roemrijke verleden van de Friese veehandel en veemarkten. Naast aandacht voor de economische en sociale aspecten, de infrastructuur en logistiek, sluit het boek af met de boeiende geschiedenis van de familie Pilat, een geslacht van veehandelaren in Friesland. Het boek is verkrijgbaar in het museum.

Handjeklap


Siebren van der Zwaag: ‘mijn ‘’oerpake’’ Durk Pilat ging al als jonge jongen met de biggenwagen elke dinsdag naar de veemarkt in Groningen. Veel van zijn manlijk nageslacht was en is nog steeds actief in de veehandel. Wij hebben als familieleden gemeend ons voorgeslacht en hun vele illustere collega’s te moeten eren met een kloek boekover de geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Friesland, de enige provincie in Nederland met nog steeds een bloeiende veemarkt!