Symposium

Vrijdag 9 december nam Henk Dijkstra afscheid als directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Na 15 jaar medeverantwoordelijk te zijn geweest voor het Friese agrarisch erfgoed deed hij op 1 oktober jl. een stap terug. Reden voor hem om terug te kijken én vooruit te blikken tijdens een symposium met aansluitend een afscheidsreceptie.

 

Sprekers tijdens symposium

Met het symposium ‘De toekomst van onze agrarische collecties’ wil het Landbouwmuseum kijken naar hoe en op welke manieren we het agrarisch roerend erfgoed willen en kunnen behouden.

Na het welkomstwoord door Geart Kooistra (voorzitter FLM bestuur) werd het thema door de middagvoorzitter Marijn Molema (Bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek, RUG) geïntroduceerd.

Hans Mol (Emeritus Hoogleraar Middeleeuwse Friese geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis in Leiden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Landbouwgeschiedenis) gaf als eerste spreker zijn visie op de landbouwmusea en landbouwgeschiedenis als actief geheugen voor een snel veranderende agro-wereld. Klik op onderstaande link voor de tekst.


Hans Piena (Conservator Openluchtmuseum Arnhem en Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam) sloot daarop aan met zijn verhaal hoe we onze landbouwcollecties in de toekomst moeten borgen. Klik op onderstaande link voor de tekst.


Last but not least vertelde Yves Segers (Hoogleraar Rurale Geschiedenis onderzoekseenheid Moderniteit & Samenleving 1800-2000 (MoSa) van de KU Leuven, coördinator Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven) hoe de Vlaamse aanpak is: van boer tot meesterkok; rurale geschiedenis en erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen. Klik op onderstaande link voor de tekst.


Gitte Brugman (Journalist Leeuwarder Courant) had als afsluiter een interview met Henk Dijkstra. Henk had zelf de beelden uit gekozen waarover hij zijn verhaal wilde houden. Zijn verhaal is te lezen in de Leeuwarder Courant en de Boerderij.

Henk Dijkstra