Vrijdag 26 mei 2023

Veldexcursie

 

Afgelopen winterperiode organiseerde Fryske Akademy drie lezingen rond het thema “nieuwe verdienmodellen voor landbouw en agrofood”. Deze reeks sluiten we af met een veldexcursie naar de maatschap Haytema-De Groot in Koudum.

 

We vragen een eigen bijdrage van € 5,00 (voor de boer). Graag contant afrekenen. En ook graag aanmelden via info@frieslandbouwmuseum.nl. Er kan maar een beperkt aantal deelnemers mee.

Programma:

  • Inloop vanaf 13.00 uur

  • Start programma om 13.30 uur, met:

  • Toelichting door dhr. S.H. Haytma over het bedrijf, het weidevogelbeheer en het verdienmodel

  • Aangevuld door dhr. A. Flapper, bestuurder-coördinator Collectief Súdwestkust, over het  weidevogelbeheer

  • Het veld in, te voet

  • Afsluiting rond. 15.30 uur, met een drankje

 

Bereikbaarheid:

Provinciale weg N359 (Westergo- Súdergowei) volgen, bij de afslag naar Koudum linksaf, vervolgens meteen rechts de Bûtenskar op, die parallel aan de N359 loopt.