Ticketverkoop

Wederopbouw boerderijen
Lezing 24 november

Op zondag 24 november organiseert het Fries Landbouwmuseum samen met de Boerderijenstichting Fryslân een lezing over het onderwerp Wederopbouw boerderijen na de oorlog.
Inleider is Dr. Sophie Elpers van het Meertens Instituut in Amsterdam. De aanvang is om 15:00 uur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9.000 boerderijen verwoest, eerst bij de inval in 1940 o.a. nabij de Grebbeberg en later op veel plaatsen bij de gevechten in de laatste oorlogsjaren.

Friesland kwam er relatief goed van af, maar toch werden 46 bedrijven (deels) getroffen door het oorlogsgeweld. Een aantal daarvan stonden op de kop van de Afsluitdijk.

Bij Wons (foto J. van der Vaart)

Na de oorlog rees de vraag hoe er herbouwd moest worden: modern of op de traditionele manier.
Het leidde tot een spagaat. ‘Wederopbouw werd bepaald door een spanningsveld tussen behoud van waarden en innovatie’, zegt Elpers.

Bij Wons (foto J. van der Vaart)

Gedurende de wederopbouwperiode werd er een spanningsveld voelbaar tussen behoud en innovatie. Hieraan ten grondslag lag de gedachte dat boerderijen twee functies hadden te vervullen. Ze symboliseerden bepaalde traditionele waarden en moesten bijdragen aan de versterking en de vorming van een nationale identiteit. Anderzijds bleven het agrarische gebruiksobjecten die van centraal belang waren voor de modernisering van de Nederlandse landbouw.
Een van de spelers in dit veld was de in Friesland welbekende Gerrit (Kai) Bouma (1907 - 1997) die als consulent boerderijenbouw nauw betrokken raakte bij de wederopbouw van het platteland. Zijn bemoeienis zou zelfs leiden tot zijn ontslag.

Inleidster Dr. Sophie Elpers werkt als etnoloog bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in alledaagse materiële cultuur en maakte een studie naar het verhaal achter deze weder-opbouwboerderijen.

De entree is € 10,00 p.p. incl. 2 consumpties.

Leden boerderijenstichting gratis met uw code