De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum verzorgen een drietal lezingen over de kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Op vrijdag 3 februari a.s. wordt de reeks afgesloten met een lezing door gedeputeerde Friso Douwstra. Dit keer wordt het onderwerp belicht vanuit een politiek oogpunt.

Wanneer: vrijdagmiddag 3 februari
Plaats: Fries Landbouwmuseum.
Aanvang 14:00 uur.
Gratis entree maar wel graag aanmelden via onze ticketwebsite of via de mail: info@frieslandbouwmuseum.nl

Achtergrond:

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Alle sectoren moeten hiermee aan de slag, ook -en vooral- de landbouw. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Lezingenserie:

Rond het hier boven beschreven thema organiseert het Lânboukundig Wurkferbân van de Fryske Akademy een aantal bijeenkomsten in het Fries Landbouwmuseum: drie lezingen waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Friso Douwstra besluit de reeks van drie lezingen. Petra Berkhout en Lubbert van Dellen gingen hem eerder voor. Petra benaderde het onderwerp vanuit de wetenschap en Lubbert vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentie positie. Hun lezingen zijn hier terug te lezen.

Friso Douwstra

Friso Douwstra is sinds oktober 2021 voor het CDA gedeputeerde van onder andere economie en financiën. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Leeuwarden.

Portefeuille:

 • Economie
 • Financiën
 • Sport
 • IJsselmeer
 • Europese fondsen
 • Kwaliteit lokaal bestuur
 • Financieel toezicht
 • Windpark Fryslân
 • Campus Fryslân
 • De Fryske Akademy
 • Wetsus
 • Mijnbouw
 • BRZO

Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector

Een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentie positie.

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseerden op vrijdagmiddag 2 december een lezing. met spreker is Ing. Lubbert van Dellen (1975) die sinds 1998 als agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist werkt bij Accon■avm, ondertussen Flynth adviseurs en accountants.

De titel van de lezing was: Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentie positie.


Achtergrond:

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Alle sectoren moeten hiermee aan de slag, ook -en vooral- de landbouw. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

De entree is gratis.

Lubbert van Dellen

Ing. Lubbert van Dellen (1975) is agrarisch bedrijfsadviseur en fiscalist en werkt sinds 1998 bij Accon■avm en ondertussen Flynth adviseurs en accountants. Hij ondersteunt als bedrijfsadviseur veel agrariërs in Friesland en ook alle andere provincies in Nederland en andere Europese landen. Hij is nadrukkelijk gespecialiseerd in de verdienmodellen van de bedrijven en begeleid veel bedrijfsoverdrachten, aankoop trajecten van bedrijven en financiering aanvragen. Ook wordt hij regelmatig ingeschakeld door bedrijven in de agrofood sector om hun te ondersteunen in strategische keuzes. Datzelfde geldt ook voor ministerie en provincies. Met name ook de knelpunten op achtergrond zoals fiscale regels, mestwetgeving alsmede bancaire regels (basel 4) loopt hij niet alleen dagelijks tegen aan, hij vindt ook een praktische weg tussen alle knelpunten.


Lezingenserie:

Rond het hier boven beschreven thema organiseert het Lânboukundig Wurkferbân van de Fryske Akademy een aantal bijeenkomsten in het Fries Landbouwmuseum: drie lezingen waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap , het bedrijfsleven en de politiek. Petra Berkhout bijt het spits af. Op 2 december volgt Lubbert van Dellen van Flynth adviseurs en accountants. Gedeputeerde Friso Douwstra spreekt op 3 februari 2023.

Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector

Benadering vanuit de wetenschap.

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseerden op vrijdagmiddag 18 november een lezing met spreker is mw. Ir. Petra Berkhout. Zij is sinds februari 2001 als agrarisch econoom en senior onderzoeker werkzaam is bij Wageningen Economic Research (WEcR, voorheen het LEI).

De titel van haar lezing was: Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Benadering vanuit de wetenschap.

Achtergrond:

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Alle sectoren moeten hiermee aan de slag, ook -en vooral- de landbouw. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Petra Berkhout

Ir. Petra Berkhout (1965) is agrarisch econoom en werkt sinds februari 2001 als senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research (WEcR, voorheen het LEI). Daarvoor is zij onder andere tien jaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkzaam geweest, met name op het terrein v Petra Berkhout an het Europese markt- en prijsbeleid voor de landbouw. In 2000 maakte ze de overstap naar onderzoek. In de onderzoeksprojecten ligt de nadruk op beleidsadvisering van de (rijks)overheid over de Nederlandse land- en tuinbouw en op monitoring- en evaluatie van (Europees) landbouwbeleid.


Lezingenserie:

Rond het hier boven beschreven thema organiseert het Lânboukundig Wurkferbân van de Fryske Akademy een aantal bijeenkomsten in het Fries Landbouwmuseum: drie lezingen waarbij het thema benaderd wordt vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Petra Berkhout bijt het spits af. Op 2 december volgt Lubbert van Dellen van Flynth adviseurs en accountants. Gedeputeerde Friso Douwstra spreekt op een nog nader te bepalen datum in januari.