educatie

Het Fries Landbouwmuseum biedt diverse educatielessen aan voor kinderen van het Primair Onderwijs.

WAAR KOMT ONS ETEN VANDAAN?

Weet jij wát je eet, waar het vandaan komt en hoe het wordt gemaakt? Voor groep 5, 6 en 7 van de basisscholen hebben we twee educatielessen

Van koe tot kaas en Van pieper tot patat

Voor deze lessen komen de kinderen naar het museum en leren ze hoe je zelf kaas of patat maakt en welke techniek je daarbij gebruikt.

In de landbouw wordt heel veel techniek gebruikt. De techniek om van landbouwproducten zoals melk, aardappelen en graan ons dagelijks eten te maken. Dat willen we de kinderen leren en laten proeven.

De kinderen krijgen bij binnenkomst eerst een overall aan. Hierna begint het verhaal over wat landbouw eigenlijk betekent, van akkerbouw tot melkveehouderij. Daarna gaan ze aan de slag met het kaasmaken of aardappelschillen en snijden. Tussendoor doen ze een speurtocht door het museum waarbij ze van alle moeten oplossen of uitvoeren wat met zuivel, koeien, aardappelen e.d. te maken heeft. De les duurt ongeveer 1,5 uur.

Doel:

Techniek en wetenschap is sinds 2020 een verplicht vak voor het primair onderwijs. De kinderen leren hier de volgende dingen:

 • inzicht in de techniek van de bereiding van voedsel door er zelf mee aan de slag te gaan

 • de betekenis van diverse technische woorden die worden gebruikt bij het verwerken van de grondstoffen

 • ze weten welk voedsel er van de grondstof wordt bereid

 • ze weten verschillende zuivel- en aardappelproducten te benoemen

 • ze kennen en proeven het verschil tussen verschillende soorten voedsel

 • ze maken kennis met het verschil in het productieproces van de voedselproductie van vroeger tot nu

Kerndoelen: 42, 44

Praktische informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lisa Brouwer, educatie@frieslandbouwmuseum.nl.

Voor de leerkrachten hebben we alvast wat materiaal en informatie verzameld om de les voor te bereiden:

Alles over kaas en zuivel.

Alles over patat maken en akkerbouw.

Cultureel erfgoed in je eigen omgeving

Graag informeren we jullie over een nieuwe educatieles:

BOERDERIJ, âld en nij
Op zoek naar agrarisch erfgoed in je eigen omgeving

Onze leefomgeving verandert voortdurend. De mens heeft het landschap door de eeuwen heen naar zijn hand gezet. Er komen huizen bij, wegen, industrieterreinen noem maar op. Ook de landbouw is ingrijpend veranderd, denk aan schaalvergroting en mechanisatie.

In deze les gaan de kinderen op zoek naar het culturele agrarische erfgoed uit het verleden in hun eigen omgeving. Ze ervaren en beleven dat hun eigen omgeving betekenisvol is en dat het cultureel erfgoed met henzelf te maken heeft.

Ze gaan met de volgende vragen aan de slag:

 • Hoeveel boerderijen stonden er vroeger in je omgeving

 • Welke functie hadden deze boerderijen

 • Hoeveel boerderijen zijn er nu nog

 • Welke functie hebben deze boerderijen nu

De kinderen verzamelen de informatie op school, in hun omgeving en eventueel door een interview. Ze maken een presentatie van de informatie die ze hebben verzameld. Dat mag op verschillende manieren, op papier of digitaal en sturen deze naar het museum. De drie groepen met de mooiste presentaties worden in het museum uitgenodigd om dit voor een jury te presenteren. De mooiste presentatie krijgt een mooi plekje in het museum.

Doel:

 • Kinderen bewustmaken van de rol van de landbouw in hun leefomgeving,de functie die de boerderij daarin speelt.

 • Kinderen kennis laten maken met het agrarische verleden: (agrarisch erfgoed);

 • Kinderen bewustmaken wat de invloed is van de veranderingen die in hun leefomgeving plaatsvinden;

 • Interesse opwekken voor bouwkunst en architectuur

 • Kinderen leren presenteren

Kerndoelen: 37, 38, 47, 51, 56

Doelgroep: groep 6, 7, 8

Praktische informatie

Het lesmateriaal is verkrijgbaar in digitale vorm (gratis download) of in print (tegen kostprijs) bij het Fries Landbouwmuseum. Meld je school aan door een mail te sturen naar info@frieslandbouwmuseum.nl.

Nog vragen? Dan kun je contact opnemen met:
Henk Dijkstra (Fries Landbouwmuseum): 0511-539420 of Ate Feenstra (Boerderijenstichting Fryslân): 06 1260 1668