Vanaf 1 nov. tot 1 april is het museum alleen in de weekenden geopend van 13:00 - 17:00 uur (andere dagen op afspraak). Tijdens de voorjaarsvakantie zijn we wel dagelijks open.


Friesland is al eeuwenlang een agrarische provincie.

Sinds mensenheugenis houden boeren er vee en bewerken ze het land.
Het Landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten hebben nagelaten.
Het is gevestigd in de 'gelede' Rijksmonumentale W.C. de Groot boerderij ten zuiden van Leeuwarden.
Wilt u verder op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief (zei onder).

let op gebruik bij uw navigatie Overijsselseweg 18 9084 AB


L E Z I N G

Op vrijdag 22 maart 2019 organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum middag over het thema: het toekomstige EU-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De inleider is Frans Vroegop, die als Programmaleider Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het ministerie van landbouw er nauw bij betrokken is.

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt iedere 7 jaar herzien, het loopt daarbij gelijk op met de 7-jarige Europese begroting (het zogenaamde Meerjarig Financieel Kader). De onderhandelingen in Brussel over het toekomstig GLB zijn met de presentatie van de voorstellen door de Europese Commissie in juni 2018 gestart. Frans Vroegop zal in zijn inleiding zowel het proces van de Europese besluitvorming, de inhoud van voorstellen op hoofdlijnen en de Nederlandse inzet en prioriteiten daarbij toelichten.

Aanmelden hiernaast
Jaarvergadering Boerderijenstichting Fryslân

Programma thema-avond op vrijdag 29 maart 2019, te houden in ons museum


De jaarlijkse thema-avond en excursie staan dit jaar in het teken van nieuwe functies voor oude boerderijen. De thema-avond op 29 maart kent twee sprekers. Architect Siebe van Seijen van Adema Architecten in Dokkum gaat in op het proces van respectvol ontwerpen van verbouw en restauraties van boerderijen. Johan Timmemans van Bouwbedrijf Timmermantsjoender uit Garyp gaat in op het thema: ‘vrijkomende boerderijen kunnen door nuchter herbestemmen betaalbare nieuwe functies krijgen’. Meer info op de siteEen impressie van het museum


  A C T U E E L

en volg ons op social media

Hieronder kunt u zich aanmelden voor de lezing over het nieuwe GLB landbouwbeleid

datum: 22 maart / aanvang 14:00 uur

Locatie Fries Landbouwmuseum

De entree voor stipers van de Fryske Akademy, vrijwilligers en Vrienden van het Landbouwmuseum hebben gratis toegang: anderen betalen 6 euro en dat is inclusief koffie.
Vul onderstaande formulier in en u bent aangemeld!

IDe grote Frico collectie van verzamelaar Robert Visser gaat naar het Fries Landbouwmuseum. De verzameling die uit een paar duizend voorwerpen bestaat, komt in permanente bruikleen. Het museum gaat de komende jaren samen met Visser de verzameling documenteren en digitaliseren.


Zaterdag 10 nov. was de presentatie van het nieuwe boek over Zuivelfabrieken in Friesland. Het boek is te koop in het museumKoe Jantje. Preparateur Chris Walen leverde weer een topprestatie. Met dank aan het Fries-Hollandse Rundvee-Stamboek (FHRS) voor de schenking.


De ene bezoeker komt met de auto, de andere met de trekker

en weer anderen op de brommer ...allemaal liefhebbers!

Opening 22 juni j.l. gedeputeerde Mw Poepjes en wethouder Deinum met de trekker onderweg naar de ingangEen van onze pronkstukken is Keje die in december 2017 zowel de vakjury- als de publieksprijs won bij het Nederlands kampioenschap prepareren. Preparateur is ChrisWalen uit De Triemen kijk op www.chriswalen.nl