We zijn alle dagen open m.u.v. de maandag. (en feestdagen)


Friesland is al eeuwenlang een agrarische provincie.

Sinds mensenheugenis houden boeren er vee en bewerken ze het land.
Het Landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten hebben nagelaten.
Het is gevestigd in de 'gelede' Rijksmonumentale W.C. de Groot boerderij ten zuiden van Leeuwarden.
Wilt u verder op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief (zei onder).

let op gebruik bij uw navigatie Overijsselseweg 18 9084 AB


BEELD VAN EEN BOND


100 jaar bond van plattelandsvrouwen in Friesland

Van 2 april tot 14 juli organiseert het fries landbouwmuseum de expositie BEELD VAN EEN BOND, 100 jaar bond van plattelandsvrouwen in Friesland.
Op 30 mei 1919 kwamen zo'n honderd boerendochters en boerinnen uit alle delen van Friesland bij elkaar om de ‘Bond van Oud-leerlingen bij het Landbouwhuishoudonderwijs in Friesland’ (BvOL) op te richten. Het was de eerste provinciale bond voor plattelandsvrouwen in Nederland.
De BvOL werd al snel een begrip in de provincie. Met lezingen, cursussen, excursies en tentoonstellingen georganiseerd op provinciaal en plaatselijk niveau zorgde de bond voor ontwikkeling van plattelandsvrouwen en voor de leefbaarheid van het platteland.

De bond vormde duizenden jonge vrouwen, die vaak alleen de lagere school hadden doorlopen. Nu, honderd jaar later, kijkt de Bond onder de naam ‘Vrouwen van Nu’, terug op 100 jaar geschiedenis.
De expositie toont de oprichting en de eerste jaren van de BvOL, de moeilijke oorlogsperiode en de tijd na de bevrijding toen de bond een belangrijke bijdrage leverde aan de wederopbouw. Ook de jaren 1960 tot 1980 en die er na komen aan de orde waarin de emancipatie van de plattelandsvrouw centraal stond.
Vanaf 1912 kreeg ons land opleidingen voor landbouwhuishoudonderwijs. Aanvankelijk was dat in de vorm van ambulante cursussen. Leraressen kwamen naar de dorpen toe om enkele keren per week les te geven in een lokaaltje van de kerk, een zaaltje bij een café of in de dorpsschool. Zowel bij de leerlingen als de leraressen ontstond behoefte om na afloop van de cursus(sen) contact met elkaar te houden. Zodoende werd in een aantal Friese dorpen en steden ‘Vereenigingen van Oud-leerlingen’ opgericht. Op 30 mei 1919 kwam de provinciale ‘Bond der Vereenigingen van Oud-leerlingen van de landbouwhuishoudcursussen in Friesland’, (BVol) tot stand met als doelstelling: Verbreiding van kennis onder de vrouwen en meisjes van het platteland; bevordering van goeden smaak en gemeenschapszin; en het verleenen van tusschenkomst bij de aanschaffing van benoodigdheden.
Na de oorlog ging de bond verder onder de naam ‘Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland’. Nu heet het ‘Vrouwen van Nu’.

Pronkstukken
Pronkstukken in de expositie zijn onder meer talloze geborduurde tafelkleden die de bestuurstafels stofferen. Ook bijzonder is de ‘kledingkoffer’. In 1959 kreeg de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland een kledingcommissie. Ze startte in 1960 met een lezing over ‘Houding, Voeding en Kleding’. De commissie bezocht afdelingen met informatie over hoeden, accessoires, sieraden en foundation (ondergoed) en een kledingkoffer met demonstratiemateriaal. Het paste goed in het sobere klimaat van de jaren vijftig en begin jaren zestig. Met een kleine beurs toch creatief en modebewust zijn was het uitgangspunt in die tijd. Dat veranderde met toename van de welvaart in de jaren 1960. De demonstratiekoffer kon naar het museum en de modeshow kwam op.
Verder is er aandacht voor het nieuwe Fries kostuum en ‘Bêd en Brochje’, (Bed and Breakfast) dat tot stand kwam dankzij de Vrouwenbond.


vanaf 1e weekend augustus tot december

Hollangänger


Migratie is een van de actuele thema’s van onze tijd. De regio Emsland in Duitsland en Friesland waren vroeger herkomstgebied respectievelijk streek van bestemming van talrijke arbeidsmigranten, met alle daarmee gepaard gaande kansen en problemen. Hollandgänger: Hannekemaaiers en (Lapke)poepen werden ze genoemd.De eersten werkten onder meer in de landbouw en de turfwinning. De anderen handelden in linnenwaren.Veel families in het Emsland en Friesland zijn nazaten van deze arbeidsmigranten.

Vanaf de Gouden Eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog kwamen elk voorjaar duizenden seizoenarbeiders vanuit Duitsland naar Nederland om de boeren te helpen bij de hooioogst. Ze werden hannekemaaiers, mieren of poepen genoemd. Individueel of in groepjes boden ze zich aan. Friese boeren hadden gemiddeld twee tot vier hannekemaaiers aan het werk. Sommigen kwamen jaar na jaar terug bij dezelfde boer.

Anderen specialiseerden zich in de verkoop van linnen. Deze ‘lapkepoepen’ vormden de basis van talloze winkels en bedrijven die nu nog steeds in Nederland aanwezig zijn zoals C&A, V&D, Schweichmann, Voss, Sinke, Lampe en Hanewacker.
Na 1870 kwam er een langzaam aan een einde aan deze vorm van gastarbeid. Dat kwam onder meer door de Duitse industrialisatie en economische groei, de Duits-Franse oorlog (1870/1871) én de introductie van landbouwmachines in ons land.

Documenten en aandenkens in deze expositie vertellen het verhaal en de achtergronden van de arbeiders van toen.

Vandaag de dag zijn er weer veel rondtrekkende arbeiders. Ze komen vooral uit Oost-Europa, maar ook uit Afrika en Azië.

Deze expositie is een samenwerking gemaakt met het Emslandmuseum in Lingen


Een impressie van het museum


  A C T U E E L

en volg ons op social media

Lezing op 7 juli.

de toekomst van de koe

De bijeenkomst begint op zondag 7 juli a.s. om twee uur en eindigt om 16 uur. De entree is 7 euro inclusief bezoek aan het museum.
Graag wel even aanmelden.


aanmelden

vanaf aúgustus - december
Expositie 'Hollandganger
Sinds deze week maaien we onze tuin met een maairobot die beschikbaar gesteld is door:

DANK!.niet vergeten FRICO....

De grote Frico collectie van verzamelaar Robert Visser gaat naar het Fries Landbouwmuseum. De verzameling die uit een paar duizend voorwerpen bestaat, komt in permanente bruikleen. Het museum gaat de komende jaren samen met Visser de verzameling documenteren en digitaliseren.


Zaterdag 10 nov. was de presentatie van het nieuwe boek over Zuivelfabrieken in Friesland. Het boek is te koop in het museumKoe Jantje. Preparateur Chris Walen leverde weer een topprestatie. Met dank aan het Fries-Hollandse Rundvee-Stamboek (FHRS) voor de schenking.


De ene bezoeker komt met de auto, de andere met de trekker

en weer anderen op de brommer ...allemaal liefhebbers!

Opening 22 juni j.l. gedeputeerde Mw Poepjes en wethouder Deinum met de trekker onderweg naar de ingangEen van onze pronkstukken is Keje die in december 2017 zowel de vakjury- als de publieksprijs won bij het Nederlands kampioenschap prepareren. Preparateur is ChrisWalen uit De Triemen kijk op www.chriswalen.nl