Het museum is tot de Kerstvakantie alleen in de weekenden open van 13:00-17:00 uur en (voor groepen) op afspraak

Fries Landbouwmuseum


Friesland is al eeuwenlang een agrarische provincie.

Sinds mensenheugenis houden boeren er vee en bewerken ze het land.
Het Landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten hebben nagelaten.
Het is gevestigd in de 'gelede' Rijksmonumentale W.C. de Groot boerderij ten zuiden van Leeuwarden.
Wilt u verder op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.De verhalenavond 15 nov in het museum gaat niet door


Expositie Hollandgänger
Hannekemaaiers en Lapkepoepen

2 aug - 15 december


Migratie is een van de actuele thema’s van onze tijd. De regio Emsland in Duitsland en Friesland waren vroeger herkomstgebied respectievelijk streek van bestemming van talrijke arbeidsmigranten, met alle daarmee gepaard gaande kansen en problemen. Hollandgänger: Hannekemaaiers en (Lapke)poepen werden ze genoemd.De eersten werkten onder meer in de landbouw en de turfwinning. De anderen handelden in linnenwaren.Veel families in het Emsland en Friesland zijn nazaten van deze arbeidsmigranten.

Vanaf de Gouden Eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog kwamen elk voorjaar duizenden seizoenarbeiders vanuit Duitsland naar Nederland om de boeren te helpen bij de hooioogst. Ze werden hannekemaaiers, mieren of poepen genoemd. Individueel of in groepjes boden ze zich aan. Friese boeren hadden gemiddeld twee tot vier hannekemaaiers aan het werk. Sommigen kwamen jaar na jaar terug bij dezelfde boer.

Anderen specialiseerden zich in de verkoop van linnen. Deze ‘lapkepoepen’ vormden de basis van talloze winkels en bedrijven die nu nog steeds in Nederland aanwezig zijn zoals C&A, V&D, Schweigmann, Voss, Sinke, Lampe en Hanewacker.
Na 1870 kwam er een langzaam aan een einde aan deze vorm van gastarbeid. Dat kwam onder meer door de Duitse industrialisatie en economische groei, de Duits-Franse oorlog (1870/1871) én de introductie van landbouwmachines in ons land.

Documenten en aandenkens in deze expositie vertellen het verhaal en de achtergronden van de arbeiders van toen.

Vandaag de dag zijn er weer veel rondtrekkende arbeiders. Ze komen vooral uit Oost-Europa, maar ook uit Afrika en Azië.

Deze expositie is in samenwerking gemaakt met het Emslandmuseum in Lingen


Hieronder de activiteiten van dit najaar:

Agenda

Vr. 15 nov

14:00 uur

Lezing 'Diplomatie op Klompen'

Zo 17 nov

15:00 uur

Lezing Oostlandboeren

Zo 24 nov

15:00uur

Lezing Wederopbouw boerderijen

29 dec

hele dag

Miniaturenmarkt     


Een impressie van het museum


  A C T U E E L

volg ons op social media

Lezing Wederopbouwboerderijen

meer info

___________________________________

Miniaturenmarkt

zo. 29 december  

info volgt
Vanaf heden te koop in onze museumwinkel.

Echt hannekemaaier bier


Op 2 augustus 2019 is de expositie 'Hannekemaaiers en Lapkepoepen' geopend door gedeputeerde Johannes Kramer.
De expositie is van 2 augustus t/m 15 december te bezichtigen.
Expositie Hollandgangers


Het museum heeft er een nieuwe sponsor bij!

Sinne kinderopvang.


Directeur Robert Sänger en vz. Geart Kooistra tekenden het contract op 2 juli. j.l.


Sinds kort maaien we onze tuin met een maairobot die beschikbaar gesteld is door:

DANK!.
niet vergeten FRICO....

De grote Frico collectie van verzamelaar Robert Visser gaat naar het Fries Landbouwmuseum. De verzameling bestaat uit een paar duizend voorwerpen. Het museum gaat de komende jaren samen met Visser de verzameling documenteren en digitaliseren. In 2020 staat een expositie gepland.Zaterdag 10 nov. 2018 was de presentatie van het nieuwe boek over Zuivelfabrieken in Friesland. Het boek is te koop in het museum
Koe Jantje. Preparateur Chris Walen leverde weer een topprestatie. Met dank aan het Fries-Hollandse Rundvee-Stamboek (FHRS) voor de schenking.Een van onze pronkstukken is Keje die in december 2017 zowel de vakjury- als de publieksprijs won bij het Nederlands kampioenschap prepareren. Preparateur is ChrisWalen uit De Triemen kijk op www.chriswalen.nl