Tegeltableau gemaakt door Tichelaar Makkum

Tegeltableau gemaakt door Tichelaar Makkum

 

Permanente tentoonstelling

 

Wij bewaren de waardevolle sporen die alle landbouwactiviteiten hebben nagelaten. De vaste expositie van machines, gereedschappen, fotodocumenten, films en schilderijen laat zien hoe de geschiedenis van Friesland verweven is met het boerenbedrijf. Het staat daarmee symbool voor de historie van het platteland in het algemeen.

 

De expositie bestaat uit die kernonderwerpen of verhaallijnen: mens en werk, gebouw en omgeving en plant en dier.

Plant en Dier

U ziet de boer als voedselproducent, eerst voor zichzelf, later als bevoorrader van zijn 
omgeving en weer later als spil in de wereldvoedselproductie. Verwerkings- en vermarktingmethodes van de producten maken onderdeel uit van de presentatie. Die laat ook zien hoe de boeren voortdurend werkten en werken aan vee- en gewasverbetering.

 

Het verhaal van het HolsteinFriesian melkveeras en de pootaardappel zijn voorbeelden van ontwikkelingen die in dit thema een plek krijgen.
Naast de boer is er aandacht voor de aanverwante industrie, met de productie, verwerkings- en vermarktingmethodes.

 

Historische foto van mensen die het land bewerken

Mens en werk

In de expositie over dit thema neemt de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek op het boerenbedrijf en het sterke innovatieve vermogen van de landbouw een belangrijke plaats in. De ontwikkeling van nieuwe werktuigen en het perfectioneren ervan, de landbouwmechanisatie en de introductie van nieuwe technologieën maakt er onderdeel van uit.

 

Het werk van de mens in het boerenbedrijf heeft ook zijn weerslag gekregen in culturele uitingen. Kunstenaars lieten zich inspireren en legden het werk op vele manieren vast: de schoonheid van het boerenlandschap, maar ook de 'schoonheid' van het geploeter van de mens om zijn dagelijks brood te verdienen is onderdeel van dit thema.

Gebouw en omgeving

Dit onderwerp verbeeldt de relatie van de boer en zijn omgeving. Daarin neemt het bedrijfsgebouw, de boerderij, 'de kathedraal van het landschap', een belangrijke plaats in. De bouw van boerderijen is door de jaren heen sterk veranderd. Mede onder invloed van technische ontwikkelingen zijn het steeds efficiëntere werkplekken geworden.

 

Daarnaast is er aandacht voor de voortdurende veranderingen van ons landschap. Nieuwe boerderijtypen en bijvoorbeeld de ruilverkaveling drukken hun stempel op omgeving en landschap. In dit thema maken we deze ontwikkelingen inzichtelijk en blikken we vooruit naar de toekomst.

Fries landschap met kerktoren en koeien