Een gelede boerderij uit 1909

Ons museum is gevestigd in de Rijksmonumentale W.C. de Groot boerderij uit 1909. Deze monumentale boerderij wijkt sterk af van de gangbare kop-halsrompboerderijen en stelpboerderijen die de provincie Friesland rijk is. Het bestuur van het St. Anthony Gasthuis, de grondeigenaar, gaf aan de bekende architect W. C. de Groot opdracht om de boerderij te ontwerpen ter vervanging van een oude. Eind 19e eeuw kwam op Friese boerderijen vaak ongewone veesterfte voor door tuberculose. Het bestuur liet veearts Bosma uit Wommels en de Rijksseruminrichting onderzoek doen. Daaruit bleek dat de gangbare ‘Friese stal’ ongezond was voor het vee. Ook de kwaliteit van het water voor het vee bleek vaak ‘verkeerd’. De architect moest de onderzoeksresultaten meenemen in zijn ontwerp. Er kwamen gescheiden ruimten voor de koeien, het jongvee en de paarden. Op advies van rijkslandbouwingenieur H. Steketee kwam er een Hollandse stal voor vijftig melkkoeien en een aparte ziekenkamer voor het vee. Bij het melklokaal kwam een plek met een overkapping, zodat de melkoverslag voor transport naar de zuivelfabriek beschut en hygiënisch plaats kon vinden. De nieuwe boerderij werd zo een voorbeeld van de nieuwste wetenschappelijke inzichten van agrarische bedrijfsvoering.

 

In de jaren 1970 en later is er een ligboxenstal en een jongveestal bijgebouwd. De ligboxenstal is herbouwd. Het tweede gebouw doet dienst als werkplaats en opslagruimte / depot

Foto's en tekening Klaas Uilkema 1914

Het woonhuis

Het woonhuis bij de boerderij werd prachtig vormgegeven met vele Art Deco elementen. Keuken, gang en kamers zijn versierd met schitterend tegelwerk. Ons logo is ook gebaseerd op deze tegels. Het is het pluisje van de paardenbloem, een plant die zowel op de akker als in de weide voorkomt.

art deco tegels in de woonkamer 

 

Opmerkelijk is dat delen van de voormalige boerderij, zoals de gebinten, die daarvoor op nagenoeg de zelfde plek lag, zijn hergebruikt.

 

Ook drie 18de eeuwse, in Makkum, vervaardigde tegeltableaus zijn afkomstig uit de woonkamer van de vorige boerderij. Deze worden in het museum getoond.

Duurzaam en gasvrij

Ons museum is duurzaam en gasvrij.

Het museum wordt verwarmd met een warmtepomp en de energie wordt opgewekt met zonnepanelen.

de warmtepomp en op het dak van het depot/werkplaats liggen 52 zonnepanelen.