t/m juli 2024

Boer & Weidevogel

 

Het gaat slecht met de weidevogels in ons land en veel mensen denken dat de boeren daar de oorzaak van zijn. Ten dele is dit waar, maar de meeste boeren doen heel erg hun best om de weidevogels te beschermen op een manier waarop boeren en weidevogels in vrede samen kunnen overleven. Deze tentoonstelling laat zien wat er met de weidevogels is gebeurd en wat er gedaan wordt om deze vogels te beschermen. Maar ook hoe een boer het beste kan samenwerken met de natuur, ten voordele van de weidevogel.

 

Weidevogels zijn vogels die broeden op de grond, vaak bij de boer, op akkers en in weilanden. De weidevogels die het meest voorkomen in Friesland zijn de Grutto (Skries), de Kievit (Ljip), de Scholekster (Strânljip) en de Tureluur (Tsjirk), alle vier steltlopers. Samen met de andere vogels spelen zij een grote rol in het behoud van een gezonde natuur. Doordat zij namelijk veel insecten eten wordt een plaag voorkomen. Ook helpen ze met het verspreiden van plantenzaadjes.

 

Fotowand met historische foto's over eieren zoeken

Niet alleen boeren, maar ook vogelliefhebbers en kinderen lopen al duizenden jaren in de lente de weiden af op zoek naar de eieren van weidevogels, vooral die van de kievit. Het eerste kievitsei staat dan ook symbool voor het begin van de lente.

 

In de hal van het museum zijn historische foto’s te zien van het eieren zoeken uit het archief van de Leeuwarder Courant.

 

Weidevogel speurtocht

Voor kinderen is de mini-expositie ook leuk om te bezoeken. Ze kunnen bovendien een leuke weidevogel speurtocht doen.

 

Afbeelding met informatie over de weidevogels
Verschillende weidevogels zoals de Scholekster, de Tureluur, de Grutto en de Kievit