Donderdag 13 april 2023

 

Thema-avond Boerderijenstichting Fryslan

 

Historisch kleurenonderzoek en praktische toepassing

Leo van der Laan, kunst- en architectuurhistoricus en adviseur erfgoed gemeente Leeuwarden neemt ons mee in de boeiende wereld van het kleurenonderzoek. Hij bepleit dat eigenaren van historische monumentale boerderijen proberen de oorspronkelijke kleuren zoveel mogelijk terug te brengen: 'Zoals het destijds door de architect/aannemer bedoeld was'.

 

Ook nemen we afscheid van twee bestuursleden, voorzitter Piet Vellingga en bouwkundige Rudolf Jan Wielinga, die als tachtigers een stapje terug willen doen. Secretaris Fonny Krol-Postma treedt terug in verband met haar drukke werkzaamheden.

 

Het bestuur wordt versterkt door de ambitieuze nieuwkomers Henk Dykstra, Ineke Krantz en Siebrand Krul.

 

Informatie

Locatie: Fries Landbouwmuseum, Felling 6 te Leeuwarden (Goutum)

Aanvang: 19.30 uur

Entree: Gratis

Graag van tevoren aanmelden. Aanmelden kan hier (zoek de datum en ga naar Thema-avond Boerderijenstichting)

 

 

 

Programma

19.00 - 19.30    Ontvangst met koffie/thee

19.30 - 19.40    Opening en informatie van de boerderijenstichting

19.40 - 20.20   Eerste deel lezing historisch kleurenonderzoek en toepassing                              door kunst- en architectuurhistoricus Leo van der Laan

20.20 - 20.40  Pauze

20.40 - 21.00   Tweede deel lezing Leo van der Laan

21.00 - 21.20    Gelegenheid tot het stellen van vragen en afsluiting

21.20 - 21.45    Afscheid Piet Vellinga, Rudolf Jan Wielinga en Fonny

                                Krol-Postma

21.45 -             Geledenheid voor nazit in de museumfoyer; consumpties voor                            eigen kosten

 

Donateurs en belangstellenden, u bent van harte welkom.