Donderdag 16 mei 2024

 

Lezingenavond Bouwstijlen Friese boerderijen

 

De Boerderijenstichting Fryslân organiseert een lezingenavond over neoclassicistische en eclecticistische boerderij-ontwerpen.

 

J.A. Mulder was aanjager en bestuurder van tal van erfgoed-

instellingen, directeur van Keramiekmusuem Princessehof en hij

publiceerde onlangs het kloeke Boerderijen van het Leeuwarder

Sint Anthony Gasthuis 1440-1950. Hij zal pleiten voor meer onderzoek naar

bouwstijlen van boerderijen.

 

Grietzen Bergsma is architect te Wytgaard. Hij spreekt over zijn

jeugd in Friens, zijn opleiding bouwkunde in Delft en over eclecticistische

boerderijen in Friesland, met accent op de pleatsen die tijdens de

komende excursies van de Boerderijenstichting Fryslan worden bekeken.

Programma

19.00 - 19.30 uur  Ontvangst bezoekers met koffie/thee

19.30 - 19.40 uur  Opening door de voorzitter van de Boerderijenstichting

19.40 - 20.15 uur  Pleidooi Jan Mulder voor meer onderzoek neoclassicisme

20.15 - 20.40 uur Pauze

20.40 - 21.15 uur  Lezing Grietzen Bergsma

21.15 - 21.30 uur   Gelegenheid tot het stellen van vragen en afsluiting

21.30 uur               Nazit in de museumfoyer (consumpties voor eigen kosten)

 

Lezingen

Datum:  donderdag 16 mei 2024

Tijdstip:  19.30 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Aantal:   max. 80 personen

Entree:   € 8,00 per persoon (gratis voor Donateurs van de Boerderijenstichting Fryslân en freonen Fries Landbouw museum)