Duurzame voedselsystemen

 

Lezingen georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy.

 

Klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit vragen om een verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betekent dat voor de voedselproductie: is er straks nog wel voldoende voedsel voor iedereen? Wat is de voedselvraag eigenlijk, wereldwijd, binnen Europa en regionaal? Voedsel moet voor iedereen beschikbaar, betaalbaar, veilig en gezond zijn: wat zijn de nieuwste ideeën daarover (minder dierlijke, meer plantaardige eiwitten)? Waar moet dat voedsel vandaan komen: alles lokaal of is import en export onvermijdelijk? Op welke manier wordt het voedsel van de toekomst geproduceerd: met in- of extensieve teelten? Alles biologisch of met nieuwe technieken, zoals veredeling met Crispr-Cas of de productie van kunstvlees? Wat is het huidige beleid van de EU (van boer tot bord) en onze overheid met betrekking tot landbouw en voedsel? Hoe kwetsbaar is onze voedselvoorziening: denk aan de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering? Wat kunnen andere schakels in de keten -toelevering en verwerking, retail en consument- aan duurzame voedselsystemen bijdragen? Welke keuzes kan de consument maken? Wat ligt er over 50 jaar op het bord van de consument?


Over deze en aanverwante vragen rond het thema duurzame voedselsystemen organiseert het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy in het winterseizoen 2023/2024 de volgende lezingen.

Programma 

Vrijdag 20 oktober 2023

Prof.dr.ir. Simon Oosting, hoogleraar dierlijke productiesystemen Wageningen University & Research
Oosting gaat in op de rol van vee in duurzame voedselsystemen.

Lees het verslag van deze lezing


Vrijdag 24 november 2023

Drs. Krijn Poppe, eerder research manager en senior economist Wageningen Economic Research (voorheen het LEI)
Poppe zoomt in op de rol van de plantaardige sector en de economische aspecten

Lees het verslag van deze lezing

Download de presentatie van deze lezing


Vrijdag 15 december 2023

Ir. Henk Westhoek, programma leider en senior researcher landbouw en voedsel bij het Planbureau voor de Leefomgeving
Westhoek spreekt over het EU-beleid van boer tot bord

Lees het verslag van deze lezing

Download de presentatie van deze lezing


Zaterdag 10 februari 2024 

Ir. Reina Vellinga, voedingswetenschapper RIVM, promovendus Wageningen University & Research
Vellinga gaat in op haar onderzoek naar gezonde, duurzame en betaalbare voedingspatronen

Lees het verslag van deze lezing

Download de presentatie van deze lezing


Vrijdag 15 maart 2024

Alex Datema, directeur Food&Agri Nederland van de Rabobank
Datema sluit de lezingenreeks af met de visie van de Rabobank op het thema

 

Zaterdag 13 april 2024

Afsluitende excursie naar het akkerbouwbedrijf Jensma Agro BV in Westhoek -meer informatie en ticketverkoop volgt

Aanmelden

De lezingen worden gehouden in het Fries Landbouwmuseum en beginnen om 14:00 uur. De toegang tot de lezing is gratis voor Stipers van de Fryske Akademy en Vrienden van het Fries Landbouwmuseum, anders is de toegang € 8,00 per persoon. U kunt u aanmelden via onderstaande knop (selecteer de juiste datum en de betreffende lezing).