Duurzame voedselsystemen

 

Excursie naar akkerbouwbedrijf Jensma

 

De reeks lezingen over Duurzame Voedselsystemen, georganiseerd door Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy, wordt 13 april afgesloten met een excursie naar het akkerbouwbedrijf Jensma Agro in Westhoek.

Bij deze excursie is er volop aandacht voor de geschiedenis van het bedrijf en voor de huidige moderne bedrijfsvoering rond opslag en verwerking van o.a. pootaardappelen en andere akkerbouw gewassen in de nieuwe loods.

 

Datum: Zaterdag 13 april

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Jensma Agro; Oudebildtdijk 1127, 9075 NM Westhoek.

Let op: Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor deze excursie.

 

 

Lezingen die afgelopen tijd georganiseerd zijn door het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy.

 

Klimaat, biodiversiteit en waterkwaliteit vragen om een verdere verduurzaming van de landbouw. Wat betekent dat voor de voedselproductie: is er straks nog wel voldoende voedsel voor iedereen? Wat is de voedselvraag eigenlijk, wereldwijd, binnen Europa en regionaal? Voedsel moet voor iedereen beschikbaar, betaalbaar, veilig en gezond zijn: wat zijn de nieuwste ideeën daarover (minder dierlijke, meer plantaardige eiwitten)? Waar moet dat voedsel vandaan komen: alles lokaal of is import en export onvermijdelijk? Op welke manier wordt het voedsel van de toekomst geproduceerd: met in- of extensieve teelten? Alles biologisch of met nieuwe technieken, zoals veredeling met Crispr-Cas of de productie van kunstvlees? Wat is het huidige beleid van de EU (van boer tot bord) en onze overheid met betrekking tot landbouw en voedsel? Hoe kwetsbaar is onze voedselvoorziening: denk aan de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering? Wat kunnen andere schakels in de keten -toelevering en verwerking, retail en consument- aan duurzame voedselsystemen bijdragen? Welke keuzes kan de consument maken? Wat ligt er over 50 jaar op het bord van de consument?


Over deze en aanverwante vragen rond het thema duurzame voedselsystemen organiseert het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy in het winterseizoen 2023/2024 de volgende lezingen.

Programma 

Zaterdag 13 april 2024

Afsluitende excursie naar het akkerbouwbedrijf Jensma Agro in Westhoek.

 

Reeds geweest:

Vrijdag 15 maart 2024

Siebe Meindertsma, directeur Food&Agri Rabobank Fryslân geeft een toelichting op de visie van de bank op de voedselproductieketen (zie ook: https://www.rabobank.nl/nieuws/011405591/rabobank-zet-duurzaamheid-centraal-bij-financiering-agrofoodsector).

Meindertsma zal zijn toelichting toespitsen op de Friese situatie en ook reflecteren op de uitspraken van voorgaande sprekers. 

 

Zaterdag 10 februari 2024 

Ir. Reina Vellinga, voedingswetenschapper RIVM, promovendus Wageningen University & Research
Vellinga gaat in op haar onderzoek naar gezonde, duurzame en betaalbare voedingspatronen

Lees het verslag van deze lezing

Download de presentatie van deze lezing

 

Vrijdag 15 december 2023

Ir. Henk Westhoek, programma leider en senior researcher landbouw en voedsel bij het Planbureau voor de Leefomgeving
Westhoek spreekt over het EU-beleid van boer tot bord

Lees het verslag van deze lezing

Download de presentatie van deze lezing

 

Vrijdag 24 november 2023

Drs. Krijn Poppe, eerder research manager en senior economist Wageningen Economic Research (voorheen het LEI)
Poppe zoomt in op de rol van de plantaardige sector en de economische aspecten

Lees het verslag van deze lezing

Download de presentatie van deze lezing

 

Vrijdag 20 oktober 2023

Prof.dr.ir. Simon Oosting, hoogleraar dierlijke productiesystemen Wageningen University & Research
Oosting gaat in op de rol van vee in duurzame voedselsystemen.

Lees het verslag van deze lezing