Bestuur

G. Kooistra (voorzitter)
G. Schaaf (penningmeester)
Tj. de Boer (secretaris)
S. van der Zwaag (vice-voorzitter)
R. van der Wal
J. Veldhuis
K. Oldenbroek
Tj. van der Kooi
J. Noordman

Beloningsbeleid:
De bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.