Symposium

Op vrijdagmiddag 9 december a.s. neemt Henk Dijkstra afscheid als directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Na 15 jaar medeverantwoordelijk te zijn geweest voor het Friese agrarisch erfgoed deed hij op 1 oktober jl. een stap terug. Reden om terug te kijken én vooruit te blikken tijdens een symposium met aansluitend een afscheidsreceptie.


Symposium

Met het symposium ‘De toekomst van onze agrarische collecties’ wil het Landbouwmuseum kijken naar hoe en op welke manieren we het agrarisch roerend erfgoed willen en kunnen behouden.

Programma:

14.00: Welkomstwoord door Geart Kooistra (voorzitter FLM bestuur)

14.05: Introductie thema door de middagvoorzitter Marijn Molema (Bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek, RUG).

14.15: Hans Mol (Emeritus Hoogleraar Middeleeuwse Friese geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis in Leiden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Landbouwgeschiedenis): Landbouwmusea en landbouwgeschiedenis als actief geheugen voor een snel veranderende agro-wereld: hoe staat het er voor?

14.45: Hans Piena (Conservator Openluchtmuseum Arnhem en Bijzonder Hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam): Hoe borgen we onze landbouwcollecties in de toekomst?

Korte pauze

15.35: Yves Segers (Hoogleraar Rurale Geschiedenis onderzoekseenheid Moderniteit & Samenleving 1800-2000 (MoSa) van de KU Leuven, coördinator Centrum voor Agrarische Geschiedenis in Leuven): De Vlaamse aanpak: van boer tot meesterkok; rurale geschiedenis en erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen.

15.55: Discussie naar aanleiding van de drie inleidingen.

Korte pauze

16.30: Gitte Brugman (Journalist Leeuwarder Courant: interview met Henk Dijkstra.

16.55: Geart Kooistra: Afsluiting van het symposium.

17.00 – 18:00: Receptie


De entree is gratis maar wel graag aanmelden via de ticketverkoop van het museum. Ga naar de juiste datum (9 dec) en kies

  • symposium en receptie of
  • alleen receptie

U bent van harte welkom!

Henk Dijkstra