1 mei - 1 november

expositie: gelok!

Geschiedenis van veehandel en veemarkten in Fryslân

Al eeuwenlang accepteren Friese veehandelaren met een ferme 'handjeklap' en een krachtig uitgesproken GELOK (geluk) het bod van een verkoper. De koop is gesloten.

De veehandel en veemarkten waren belangrijk in het Friese maatschappelijk leven, maar is onderbelicht gebleven in de geschiedschrijving. Weinig mensen kennen nog de typische sfeer en hectiek van de veemarkten. De verhalen van de veehandel in Friesland en de activiteiten van de veehandelaren door de eeuwen heen vormen het onderwerp van deze expositie.

Boek ter ere van de veehandelaren
Over het onderwerp veehandel is een nieuw boek uitgekomen: De geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Fryslân. Dit rijk geïllustreerde boek toont het roemrijke verleden van de Friese veehandel en veemarkten. Naast aandacht voor de economische en sociale aspecten, de infrastructuur en logistiek, sluit het boek af met de boeiende geschiedenis van de familie Pilat, een geslacht van veehandelaren in Friesland. Het boek is verkrijgbaar in het museum.


Siebren van der Zwaag: ‘mijn ‘’oerpake’’ Durk Pilat ging al als jonge jongen met de biggenwagen elke dinsdag naar de veemarkt in Groningen. Veel van zijn manlijk nageslacht was en is nog steeds actief in de veehandel. Wij hebben als familieleden gemeend ons voorgeslacht en hun vele illustere collega’s te moeten eren met een kloek boekover de geschiedenis van de veehandel en veemarkten in Friesland, de enige provincie in Nederland met nog steeds een bloeiende veemarkt!

Bekijk hier het filmpje van de open dag op zondag 1 mei 2022 met een demonstratie van oude en nieuwe veewagens.

27 mei - 1 november

100% wol

grondstof van de toekomst

Wol is een prachtig natuurlijk materiaal dat ons al eeuwen warm houdt. Toch wordt de meeste wol van de 800.000 Nederlandse schapen als afval verscheept of eindigt zelfs in de verbrandingsoven. Tegelijkertijd kopen we massaal goedkope kleding van vervuilende kunstvezels uit lage-lonenlanden.


Pleed

Community-initiatief Pleed onderzoekt hoe wol opnieuw van waarde gemaakt kan worden. Wolwerkers van de Pleed mienskip verwerkten wol van de Leeuwarder kudde tot dekens en vloerkleden.

De expositie 100% WOL laat de geschiedenis én de toekomst van wol zien als waardevol materiaal voor industrie, in de bouw, voor nieuwe ontwerpers en iedereen die bij wil dragen aan een duurzame wereld.

Back-to-back challenge

Tijdens de opening op 27 mei zijn twee schapen geschoren. Van hun wol is een trui gebreid die in de expositie hangt.