Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting voor melkvee tussen 1950 en 2000

Organisatie: Boerderijenstichting Fryslân, Fries Landbouwmuseum.


Spreker: Reimer Rauwerda , vanaf 1960 medewerker en van 1983 tot 2000 directeur van Brouwers Stalinrichtingen te Leeuwarden.

Hoe het plan “Mansholt” en regelgeving door de overheid ook invloed had op de ontwikkeling van de boerderijbouw in Nederland. Reimer Rauwerda geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds 1945, in het bijzonder van de huisvesting van melkvee en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Zijn motto is: ‘Een gezonde koe is vooral ook in het belang van de boer’. Het zijn in de jaren na de oorlog voornamelijk de uitbreidingen en moderniseringen van de grupstallen waarvoor Brouwers Stalinrichtingen veel drinkbakjes en vastzetsystemen levert.

In 1963 wordt op de Frisiana de inrichting van de stallen door Brouwers verzorgd. Deze firma heeft vanaf het midden van de jaren zestig, samen met het Rijks Landbouwconsulentschap voor de Boerderijbouw en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen, een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ligboxstal. Eind jaren zestig is begonnen met de productie van voerhekken, boxafscheidingenen de installatie van complete ligboxstallen. Het aantal werknemers groeit uit tot ca. 70.

De mechanisatie en de innovaties, alsmede productiebeperkingen en de aandacht voor het milieu en dierenwelzijn hebben het beeld van het agrarische landschap in de loop der jaren ingrijpend veranderd.


Programma

13.30 – 14.00 uur: Entree.

14.00 – 14.15 uur: Welkom en korte inleiding.

14.15 – 14.45 uur: Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting deel 1.

14.45 – 15.15 uur: Pauze, mogelijkheid om in het museum rond te kijken.

15.15 – 15.45 uur: Ontwikkelingen van de stallenbouw en stalinrichting deel 2.

15.45 – 16.00 uur: Vragen en afsluiting.


Gratis entree, wel aanmelden

Om de lezing bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Aanmelding doet u hier (zoek de datum en ga naar Lezing Boerderijenstichting)

Voor nadere informatie:

Reimer Rauwerda 058 – 2125687

Hans de Haan 06 -27490416